Opublikowano , autor: dokumentalistyka

Zagadnienia do egzaminu pisemnego

DZIENNIKARSTWO – DOKUMENTALISTYKA
Wykaz zagadnień do egzaminu pisemnego na studia II stopnia
1. Główne kierunki transformacji systemu mediów po 1989 roku.
2. Zróżnicowanie stylistyczne języka mediów.
3. Potoczność w mediach.
4. Język i jego odmiany.
5. Bariery dla kapitału zagranicznego w mediach; przykłady (limity udziałów w rynku i inne warunki)
6. Media – definicje, klasyfikacje, funkcje, formy własności.
7. Tabloidy – historia i współczesność. Najważniejsze tytuły i cechy szczególne.
8. Retoryka reklamy
9. Schematy przekazywania treści w mediach.
10. Rodzaje interpretacji komunikatów medialnych.
11. Skutki oddziaływania mediów – główne koncepcje.
12. Mediatyzacja polityki – analiza pojęcia
13. Media masowe w systemie politycznym – doktryny medialne
14. Charakterystyka reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej.
15. Ochrona dóbr osobistych.
16. Prawo do informacji.
17. Ustawowe gwarancje wolności prasy
18. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.
19. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
20. Pojęcie plagiatu i jego postacie.
21. Wymień kilku znaczących reportażystów z międzywojnia, PRL i okresu po 89 roku.
22. Z jakimi przełomami w świecie mediów związałbyś powstanie pojęcia „dziennikarstwa obywatelskiego” .
23. Co to jest literatura lub teatr faktu? Jeśli znasz, wymień przedstawicieli.
24. Wymień znaczące polskie filmy dokumentalne, które zdobyły nagrody na festiwalach. Dlaczego uważasz je
za znaczące?
25. Czy umieściłbyś w reportażu telewizyjnym informacje niepotwierdzoną z drugiego źródła? W jakim
wypadku?
26. Czy wykonywanie zdjęć z ręki czy na statywie to sprawa techniczna czy artystyczna? Uzasadnij.
27. Czy reportaż i film dokumentalny to to samo? Uzasadnij wypowiedź.
28. Jakie problemy uważasz za najważniejsze dla kondycji człowieka u progu XXI wieku?
29. Polskie festiwale filmowe: sytuacja na polskim rynku, główne tendencje, sposoby promowania.
30. Oral history: co można rozumieć przez to pojęcie, znaczenie w reportażu i filmie dokumentalnym.

Plik PDF: Zagadnienia do egzaminu pisemnego

Możliwość komentowania jest wyłączona.