O nas

    DOKUMENTALISTYKA

    To studia dla ludzi, którzy w dziennikarstwie chcą się zajmować formami dokumentalnymi: filmem dokumentalnym, spektaklem teatralnym, książką, reportażem prasowym i dokumentem radiowym, biografiami, rekonstrukcjami i w ogóle dobrym opowiadaniem historii w mediach. Studia ułatwią poruszanie się w interdyscyplinarnej przestrzeni między pisarstwem a dziennikarstwem, na styku historii życia i jego sztuki. Studia magisterskie II stopnia zakończone dyplomem magistra.

Eksperymentowanie. Kreacja. Awangarda.

Specjalność przeznaczona rozwojowi multimedialnych form pogłębionego dziennikarstwa i form narracyjnych

Dokumentalistyka to interdyscyplinarna specjalność dla tych, którzy chcą realizować ambitne podejście Ryszarda Kapuścińskiego do dziennikarstwa na studiach magisterskich II stopnia na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW.